Teachers on Special Assignment (TSA) & Support Teachers

Maria Beck
 
RtI Support Teacher
Phone:559-675-4600
 
 
 
Joy Cunningham
 
Music Teacher
Phone:559-675-4600
 
 
 
Salvador Lozano
 
PE Teacher (4th-6th)
Phone:559-675-4600
 
 
 
Paige Jager
 
PE Teacher (1st & 3rd)
Phone:559-675-4600
 
 
 
Kiley Wattenbarger
 
PE Teacher (2nd Grade)
Phone:(559) 675-4600
 
 
 
Joe Rodriguez
 
Substitute (Roving)
Phone:(559) 675-4600