MSHS AG DEPARTMENT

Tim Deniz
 
Department Chair
Phone:1601
 
0 Period: AG FABRICATE A 
1st Period:  AG FABRICATE A
2nd Period: AG FABRICATE A
3rd Period: AG MECH II A
4th Period: AG MECH II A
5th Period: LUNCH
6th Period: DEPT. CHAIR
7th Period: PREP
 
 
Brianna Ellis
 
Phone:1706
 
0 Period:  
1st Period:  PREP
2nd Period: FLORAL DES I A
3rd Period: FLORAL DES I A
4th Period: ADV FLORAL A
5th Period: LUNCH
6th Period: CHEMISTRY AG A
7th Period: CHEMISTRY AG A
 
 
Brent George
 
Phone:1602
 
0 Period:  
1st Period:  AG MECH I A
2nd Period: AG MECH I A
3rd Period: AG MECH I A
4th Period: AG MECH I A
5th Period: LUNCH
6th Period: AG MECH I A
7th Period: AG MECH II A
 
 
Crystal Luera
 
Phone:1708
 
0 Period:  
1st Period:  AG SCI I A
2nd Period: CHEMISTRY AG A
3rd Period: CHEMISTRY AG A
4th Period: AG SCI I A
5th Period: LUNCH
6th Period: PREP
7th Period: AG SCI I A
 
 
Julie Luxon
 
Phone:1704
 
0 Period: AG LEAD A 
1st Period:  CHEMISTRY AG A
2nd Period: CIVICS AG
3rd Period: CIVICS AG
4th Period: CIVICS AG
5th Period: LUNCH
6th Period: PREP
7th Period: UNSCHEDULED
 
 
Kristin Sheehan
 
Phone:1707
 
0 Period:  
1st Period:  VET SCIENCE A
2nd Period: VET SCIENCE A
3rd Period: PREP
4th Period: SM ANIMAL VET A
5th Period: LUNCH
6th Period: SM ANIMAL VET A
7th Period: BIOLOGY AG A
 
 
Cory Withers
 
Phone:1603
 
0 Period:  
1st Period:  AG POWER SYS A
2nd Period: AG POWER SYS A
3rd Period: DIESELS A
4th Period: SMALL ENG A
5th Period: LUNCH
6th Period: PREP
7th Period: SMALL ENG A
 
 
Hannah Bianchi
 
Phone:1706
 
0 Period:  
1st Period:  BIOLOGY AG A
2nd Period: ENV HORT I A
3rd Period: PREP
4th Period: CHEMISTRY AG A
5th Period: LUNCH
6th Period: BIOLOGY AG A
7th Period: BIOLOGY AG A