MSHS PE Department

Britton, Tammi
 
Phone Ext: 1906
 
0 Period:  
1st Period:  PE SOPH A
2nd Period: PE FROSH A
3rd Period: PE JR/SR A
4th Period: PE FROSH A
5th Period: PE SOPH A
6th Period: PREP 
7th Period:
 
 
Durham, Edward
 
Phone Ext: 1912
 
0 Period:  
1st Period:  PE JR/SR A
2nd Period: PE JR/SR A
3rd Period: PE JR/SR A
4th Period: PE JR/SR A
5th Period: PE JR/SR A
6th Period: PREP 
7th Period:
 
 
Elam, Samantha
 
Phone Ext:
 
0 Period:  
1st Period:  PE JR/SR A
2nd Period: PREP
3rd Period: PE FROSH A
4th Period: PE JR/SR A
5th Period: PE JR/SR A
6th Period: PE CHEER A 
7th Period:
 
 
Gallegos, Anthony
 
Phone Ext: 1913
 
0 Period: PE EB SPORTS A 
1st Period:  PE FB VARSITY A
2nd Period: PE FB FROSH A
3rd Period: PE FB JV A
4th Period: SRC
5th Period: PREP
6th Period: unscheduled 
7th Period:
 
 
Lohuis, Mark
 
Department Chair
Phone Ext: 1913
 
0 Period:  
1st Period:  PE SOPH A
2nd Period: PE SOPH A
3rd Period: PE SOPH A
4th Period: PE SOPH A
5th Period: PREP
6th Period: PE WAIVER A 
7th Period:
 
 
Beaulieu, Christina
 
Phone Ext: 1905
 
0 Period:  
1st Period:  PREP
2nd Period: PE FITNESS A
3rd Period: PE FROSH A
4th Period: PE FROSH A
5th Period: PE FROSH A
6th Period: PE SPORTS A 
7th Period:
 
 
Fierro, Sky
 
Phone Ext: 1911
 
0 Period:  
1st Period:  PE JR/SR A
2nd Period: PE FROSH A
3rd Period: PE FROSH A
4th Period: PE FROSH A
5th Period: PREP
6th Period: PE CROSSCOUNTRY 
7th Period:
 
 
Perez, Nathan
 
Phone Ext: 1911
 
0 Period:  
1st Period:  PE SOPH A
2nd Period: PREP
3rd Period: PE SOPH A
4th Period: PE FITNESS A
5th Period: PE FITNESS A
6th Period: PE VOLLEYBALL A 
7th Period:
 
 
Sharp, Jody
 
Phone Ext: 1910
 
0 Period:  
1st Period:  PREP
2nd Period: PE JR/SR A
3rd Period: PE JR/SR A
4th Period: PE JR/SR A
5th Period: PE JR/SR A
6th Period: PE BASKETBALL A 
7th Period: